Uw kind aanmelden

U kunt uw kind aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen. Dit formulier ontvangt u na afloop van het intakegesprek. Zodra u uw kind heeft aangemeld, krijgt u van ons een reactie. Wij vragen dan ook aan u of u op onze mailinglijst wilt. U ontvangt dan onze nieuwsbrief (Nieuwsbreker), zodat u al vroeg betrokken wordt bij onze school.

Vier keer per jaar organiseren wij een activiteit waar u als toekomstig ouder voor wordt uitgenodigd. Denk hierbij aan een inloopochtend, een boekenmarkt, etc.

Na aanmelding

Zodra uw kind ongeveer 3 jaar en 7 maanden is, krijgt u informatie over de groep waarin uw kind is ingedeeld en wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek met de nieuwe leerkracht van uw kind. U kunt dan met de leerkracht afspreken wanneer uw kind rustig komt wennen in de klas; dat mag tien dagdelen.

Snel naar