Uw kind aanmelden

U kunt uw kind aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen. Dit formulier ontvangt u na afloop van het intakegesprek. Zodra u uw kind heeft aangemeld, krijgt u van ons een reactie. 

Vier keer per jaar organiseren wij een activiteit waar u als toekomstig ouder voor wordt uitgenodigd. Denk hierbij aan een inloopochtend, een boekenmarkt, etc.

Na aanmelding

Zodra uw kind ongeveer 3 jaar en 7 maanden is, krijgt u informatie over de groep waarin uw kind is ingedeeld en wordt u uitgenodigd voor een welkomstgesprek met de nieuwe leerkracht van uw kind. U kunt dan met de leerkracht afspreken wanneer uw kind rustig komt wennen in de klas; dat mag tien dagdelen.

Zij-instroom
Elk schooljaar bepaalt de directie van IKC De Baanbreker in samenspraak met de Adviseurs Onderwijs & Kwaliteit in welke groepen er wel/geen zij-instromers geplaatst kunnen worden. Daarbij zijn de volgende criteria opgesteld:

1. De beschikbare ruimte
2. De groepsgrootte a.d.h.v. de zorgbehoefte
3. Ordeverstoring

Op basis van deze criteria kunnen kinderen worden geweigerd. Wanneer een kind niet op IKC De Baanbreker geplaatst kan worden, zal de school, indien gewenst, assisteren in het vinden van een andere basisschool.

Schooljaar 2023/2024 hebben wij, passend bij de hierboven genoemde criteria, nog plek in de volgende groepen:

Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6

In alle overige groepen zijn geen beschikbare plekken en zal worden doorverwezen naar andere scholen in de buurt.

 

Snel naar