Groep 3

De overgang van groep 2 naar groep 3 is vaak heel spannend. Het betekent van heel veel spelen naar langer stilzitten aan een tafeltje. De kinderen leren op een andere manier leren. Echte vakken, waaronder lezen, schrijven en rekenen vormen nu de dagelijkse invulling.

Voor lezen werken wij met de methode “Lijn 3”. Dit is een complete taal-leesmethode voor groep 3, bestaande uit twaalf thema’s. De kinderen maken samen met buschauffeur Ben een jaar lang een bijzondere busreis door leesstad. Tijdens deze reis beleven ze spannende avonturen waarbij de acht leerdomeinen aan bod komen. Deze zijn: lezen, spelling, woordenschat, mondelinge communicatie, begrijpend luisteren, stellen, leesbevordering en wereldoriëntatie.

Naast lezen leren de kinderen ook schrijven. Wij gebruiken ‘Klinkers Blokschrift’ als schrijfmethode. De schrijfmethode loopt parallel aan het lezen. De kinderen schrijven in blokletters, dus de lus letters zijn voorgoed verleden tijd.

Naast lezen en schrijven gaan we ook aan de slag met rekenonderwijs. Dit jaar zijn we vooral bezig met het automatiseren van de sommen tot en met 10, het oefenen met sommen tot 20, sprongen van 10 en de getallenlijn tot en met 100.

Naast al deze vakken is er natuurlijk ook genoeg ruimte voor expressie, Engels, wereldoriëntatie, sociale vaardigheden, gym en beweging en natuurlijk ook spelen. Want als er een wijze les is die we de kinderen (en volwassenen) mee willen geven is dan is dat wel de volgende: “Je stopt niet met spelen omdat je oud wordt, maar je wordt oud omdat je stopt met spelen”.

Snel naar