Groep 1-2

De Baanbreker kiest bewust voor gecombineerde 1-2-groepen. De kinderen van 4 jaar worden uitgedaagd door de oudere kinderen en de oudste kleuters trekken graag als maatje op met de jongste kleuters. Dit past prima bij onze doelstelling coöperatief leren.

Leren door spelen

Onze leerkrachten hebben de opleiding Specialist Jonge Kind gedaan en zijn hierdoor gespecialiseerd in het werken met jonge kinderen. Uw kind leert bij ons door te spelen. Bijna elke dag begint met de kring. Op woensdag is er inloopochtend voor de ouders, dan gaat uw kind zelf aan de slag met een werkje. Op het planbord ziet uw kind wat het moet doen. Na de kring volgt een les waar instructie voor nodig is, of gaat uw kind buiten spelen. Op vaste tijden gaat uw kind naar onze gymzaal. Beweging vinden wij erg belangrijk. Bij ons krijgt uw kind Engels vanaf groep 1.

Observeren

In groep 1-2 werkt de leerkracht met het observatiesysteem Kijk!, waarbij uw kind op verschillende ontwikkelingsgebieden wordt geobserveerd. Hier krijgt u als ouder een verslag van.

Uitgestelde aandacht

Tijdens het spelen en werken begeleidt de leerkracht een klein groepje leerlingen. Die krijgen dan bijvoorbeeld een extra instructie over buurgetallen. De leerkracht geeft met behulp van een rood stoplicht aan dat hij of zij niet direct beschikbaar is voor andere vragen. Kinderen die een belangrijke vraag hebben, kunnen dan op een afgesproken plek gaan staan of op een krukje gaan zitten. Het kind met de vraag kan dan aan een ander kind, dat ook op de plek staat/zit, een oplossing vragen. Zo helpen de kinderen elkaar en wordt hun zelfredzaamheid gestimuleerd. Als er geen oplossing is, zal de leerkracht langslopen om de vraag te beantwoorden. Al onze groepen werken bewust met deze vorm van uitgestelde aandacht. 

Snel naar