Een veilige omgeving

De Baanbreker biedt uw kind een veilige omgeving. Met zijn allen volgen wij onze schoolregels. Hierin staat beschreven hoe de kinderen met elkaar, met de leerkrachten en met elkaars spullen omgaan. De regels worden regelmatig besproken en hangen in alle groepen.

We doen het samen

Samenwerken stimuleert de kinderen. Coöperatief leren speelt daar heel goed op in. Wij werken met groepjes, schouder- en oogmaatjes en geven de kinderen daarbinnen verschillende rollen als leider, volger, begeleider, presentator, etc. Hier voelen kinderen zich veilig bij, maar het samenwerken zorgt ook voor veel duidelijkheid. Als uw kind even iets niet begrijpt, is het heel fijn als het mag samenwerken met een maatje.

Onze leerlingen zijn op het voortgezet onderwijs andere klasgenoten echt een stap voor in goed kunnen samenwerken.

Snel naar