Groep 5

In groep 4 zijn de kinderen veelal bezig geweest met het optellen en aftrekken van getallen t/m 100. Daar gaan zij dit jaar mee verder. We breiden de getallen uit t/m 1000. De tafels zijn erg belangrijk. Alle tafels t/m 10 moeten beheerst worden en er wordt ook veel geoefend met deelsommen. Dit jaar wordt er veel aandacht besteed aan het klokkijken (analoog en digitaal).

In onze thematische taallessen komen verschillende aspecten van onze taal aan de orde. Zo besteden we aandacht aan luisteren, spreken, het schrijven van verhalen, woord- en zinsbouw en woordenschat. Deze aspecten komen aanbod in onze nieuwe methode “Staal”.
In de spellinglessen bieden we woorden aan in diverse categorieën. We zetten een aantal belangrijke categorieën even op een rijtje: Hakwoorden, Zingwoorden, Luchtwoorden, Plankwoorden, Eer- Oor- Eur- woorden, Aai- Ooi- Oei- woorden, Eeuw- Ieuw- woorden en klankgroep woorden (open en gesloten lettergreep). In de klas gaan we spelenderwijs om met het benoemen van deze categorieën. Iedere dag schrijven wij een oefendictee en maken wij opdrachten in het werkboek.

In groep 5 oefenen de kinderen de technische vaardigheden van het lezen samen met een maatje. Alle Kinderen lezen samen met een leerling uit de eigen groep, die op ongeveer hetzelfde niveau leest. Om het begrijpend lezen te oefenen werken we met Nieuwsbegrip. Aan de hand van actuele thema’s oefenen de kinderen verschillende strategieën die nodig zijn om een tekst te leren begrijpen. Ook leren ze het verschil tussen tekstsoorten. De gemaakte teksten worden altijd mee naar huis gegeven. Met de methode Blits (studievaardigheden) wordt ook veel geoefend met studerend/begrijpend lezen. Bij dit vak leren kinderen ook allerlei vaardigheden die zij nodig hebben bij het verwerken van informatie. Hierbij valt te denken aan kaartlezen, het lezen van grafieken en tabellen en alfabetiseren. We gebruiken de methode Blits hiervoor.

Om het vak Engels aan te bieden maken we gebruik van de digibord methode “Take it Easy”. Ook doen wij veel spelletjes in de klas om de woorden eigen te maken.
In groep 5 krijgen de kinderen voor het eerst echt aardrijkskunde, geschiedenis en natuur aangeboden met behulp van een interactieve digibordmethode. Per vakgebied komen vijf thema’s aan bod. Elk thema bestaat uit drie lessen en een toets. Deze toets hoeft nog niet thuis geleerd te worden. Ook krijgt het vak ‘verkeer’ de nodige aandacht d.m.v. verkeerskrantjes en de fietslessen op het schoolplein.

Onder de expressievakken vakken vallen handvaardigheid, tekenen en muziek. Tijdens handvaardigheid en tekenen worden diverse technieken aangeboden.
Voor muziek maken we gebruik van de digibord methode ‘Zangexpress’. De kinderen krijgen binnenkort een inlogcode, zodat de liedjes ook thuis gezongen kunnen worden.

Schooltuinen:
Tot aan de herfstvakantie krijgen de leerlingen op maandagmiddag alternatieve lessen op de schooltuinen (vb. soep en kruidenboter maken). Vanaf de voorjaarsvakantie krijgen de kinderen een eigen tuintje, waarin zij groenten kweken. De kinderen mogen hiervoor een eigen naambordje mee naar school brengen.

 

Snel naar