Werken op niveau

Eigenaarschap van de leerlingen vinden wij erg belangrijk. Uw kind is verantwoordelijk voor waar het mee bezig is. De kinderen weten wat ze aan het doen zijn en wat ze willen doen. Dit stimuleren wij door uw kind mee te laten denken hoe het beste resultaat geboekt wordt.

Onderwijs op maat

Of uw kind nu een snelle leerling is of extra hulp nodig heeft, wij bieden onderwijs op maat aan. Zo hebben we o.a. voor de meer- en hoogbegaafde kinderen een uitdagende leeromgeving samengesteld: Levelwerk. De kinderen die met Levelwerk aan de gang gaan, werken regelmatig zelfstandig en/of samen met een leerkracht of maatje.

Levelwerk

Elke maandag komt Levelwerk bijeen, hiervoor is een leerkracht vrij geroosterd. De eigen leerkracht blijft verantwoordelijk voor het leerproces van deze kinderen. Continu wordt in de gaten gehouden of uw kind extra verdieping en verbreding nodig heeft, of nog aankan.

Snel naar