Ziek melden

Als uw kind ziek is, wilt u ons dit dan op tijd laten weten?

Basisonderwijs

Mocht uw kind ziek zijn, laat u dat dan tussen 8.00 en 8.30 uur of tussen 13.00 en 13.15 uur weten via telefoonnummer (079) 342 14 95. Deze afmelding wordt genoteerd in een schrift en doorgegeven aan de leerkracht van uw kind.

Kinderopvang

Wij vragen u ziekmeldingen bij de opvang voor 8.00 uur op de groep aan ons door te geven.

Snel naar