Ziek melden

Als uw kind ziek is, wilt u ons dit dan op tijd laten weten?

Basisonderwijs

Mocht uw kind ziek zijn, laat u dat dan tussen 8.00 uur en 8.30 uur weten via uw Parro account of via het telefoonnummer (079) 342 14 95. Deze afmelding wordt genoteerd in Parro waar de leerkracht van uw kind het dan leest.

Kinderopvang

Wij vragen u ziekmeldingen bij de opvang voor 8.00 uur op de groep aan ons door te geven.

Snel naar