Groep 4

Dit jaar zijn de kinderen veelal bezig met het optellen en aftrekken van getallen t/m 100. De sommen tot en met 10 en later de sommen tot en met 20 moeten ze ook in een hoog tempo weten. De tafels zijn erg belangrijk. Het is zeker aan te raden deze thuis te blijven oefenen. Hoe meer tempo uw kind heeft met het opnoemen van tafelsommen, hoe sneller het rekenwerk hem/haar afgaat.

Taal heeft tien thema’s, zoals Start, Onderweg, Klein en Nodig. Elk thema duurt drie weken. De woorden van woordenschat en spelling zijn ook verwerkt in de taallessen. Ook besteden we aandacht aan luisteren, spreken, het schrijven van verhalen, woord- en zinsbouw en woordenschat. In de spellinglessen bieden we woorden aan uit diverse categorieën. Voorbeelden hiervan zijn: -hakwoord: “ik schrijf zoals ik het hoor”; -zingwoord: “net als dingdong”; -Luchtwoord: korte klank + cht met de ch van lucht, behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt. Tijdens het lezen oefenen de kinderen de technische vaardigheden van het lezen samen met een tutor uit groep 7 of 8. Ook lezen wij vaak bij binnenkomst in de ochtend en middag.

Om het begrijpend lezen te oefenen, werken we met Nieuwsbegrip. Aan de hand van actuele thema’s oefenen de kinderen verschillende strategieën die nodig zijn om een tekst te leren begrijpen. Ook leren ze het verschil tussen de tekstsoorten. De leerlingen krijgen wereldoriëntatie aangeboden via een interactieve digibordmethode. Er worden twaalf thema’s aangeboden en elk thema bestaat uit twee lessen. Er komen thema’s aan de orde zoals dieren en hun leefgebieden, politie/ambulance/brandweer, verkeer en het lichaam.

Om tot een groep te komen waarbij er rekening wordt gehouden met elkaar, maar waar kinderen ook goed voor zichzelf op kunnen komen, starten we het schooljaar met het gezamenlijk opstellen van sociale regels in de groep.
Sociale vaardigheden worden ook geoefend met coöperatieve werkvormen.

Om het vak Engels aan te bieden maken we gebruik van de digibordmethode “Take it Easy”. De kinderen leren woorden over de seizoenen, kamperen, school, het lijf, kleding en sprookjes, maar ook korte zinnen als ‘raise your hand’ of antwoorden met ‘yes I do’/’no I don’t’.

Onder de expressievakken vakken vallen handvaardigheid, tekenen en muziek. Tijdens handvaardigheid en tekenen worden diverse technieken aangeboden. Voor muziek maken we gebruik van de digibordmethode ‘Zangexpress’. De kinderen kunnen de liedjes ook thuis zingen.

Snel naar