Goede ondersteuning

De Baanbreker heeft een interne begeleider (IB’ers): Charlotte van Remmen en Jessica de Goede. De IB’ers coördineren de zorg binnen onze school. Zij ondersteunen de leerkrachten bij het formuleren van de onderwijsbehoeften van een kind, helpen bij het analyseren van de schoolresultaten en begeleiden bij het realiseren van het onderwijsaanbod. Ook observeren zij in de groepen en houden een paar keer per jaar groepsbesprekingen.

Onze IB’ers onderhouden contacten met externe instanties, speciaal basisonderwijs, logopedisten en andere betrokkenen. Tot slot nemen zij deel aan verschillende overlegvormen, zoals de netwerkbijeenkomsten voor IB’ers waarin nieuwe ontwikkelingen rondom passend onderwijs worden besproken. Wanneer u zich zorgen maakt over uw kind of vragen heeft, kunt u eerst bij de groepsleerkracht terecht. Deze kan indien gewenst de hulp van een IB’er inschakelen.

Extra ondersteuning

Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt die vooral binnen de groep geboden door de eigen leerkracht en/of de onderwijsassistent. Soms zijn er leerkrachten ambulant (vrij van lesgeven), die groepjes kinderen buiten de klas ondersteuning bieden. Dit kan met kinderen die moeite hebben met een bepaald vak, maar ook met kinderen die juist meer uitdaging nodig hebben. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op motorisch gebied worden begeleid door onze MRT-docente, Manon Vaartjes.

Snel naar