Groep 6

Aan het begin van het schooljaar zijn we met herhaling bezig, maar al gauw gaat het tempo omhoog met de nieuwe en aanvullende leerstof. Dit schooljaar besteden we voor het vak rekenen veel aandacht cijferend optellen, aftrekken en delen, kommagetallen bij geld, lengte, inhoud en gewicht gebruiken, een hoeveelheid berekenen met breuken (¾ deel van 12), meten, tijd en geld, ruimtelijke figuren noemen zoals een kegel, bol, cilinder, piramide, kubus en balk, werken met verschillende grafieken en verhoudingen.

Voor taal wordt vooral veel woordenschat gevraagd en besteden we aandacht aan taal verkennen. Met spelling herhalen we de categorieën van vorig jaar en komen er nieuwe categorieën bij.

Taal, spelling en rekenen doen we elke dag van de week.

Om het vak Engels aan te bieden maken we gebruik van de digibord methode “Take it Easy”. De kinderen krijgen dit jaar geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en verkeer. De methodes die we hierbij gebruiken zijn Tijdzaken, Wereldzaken, Natuurzaken en Op voeten en fietsen.

Met Nieuwsbegrip oefenen leerlingen de volgende leesstrategieën: voorspellen, ophelderen van onduidelijkheden, samenvatten, vragen stellen en relaties/verwijswoorden

Er gaat in groep 6 regelmatig huiswerk mee naar huis. U kunt hierbij denken aan leervakken zoals; aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, topografie en woordjes voor het vak Engels. Soms geven we ook maakhuiswerk mee. Veel lezen en de tafels oefenen thuis blijft het hele jaar van belang.

We werken vanaf de herfstvakantie aan een weektaak. Hier staan verplichte taken op en extra taken. De verplichte taken moeten einde van de week af zijn.

Snel naar