Groep 7

Allereerst een leuk, maar ook spannend, item van groep 7: ‘het verkeersexamen’. In het voorjaar worden de kinderen in groep 7 op twee manieren getoetst. In theorie, maar ook in de praktijk. Een goed werkende fiets is daarom dit schooljaar echt een aanrader.

Aan het begin van het schooljaar wordt veel herhaald, maar al gauw gaat het tempo omhoog met de nieuwe en aanvullende leerstof. Dit schooljaar besteden we voor het vak rekenen veel aandacht aan plus- en minsommen tot 100.000, cijferend keer- en deelsommen maken, grafieken aflezen/berekenen en breuken lezen en gebruiken.

Voor taal wordt vooral veel woordenschat gevraagd. Het vak spelling biedt in groep 7 de laatste categorieën aan die de Staal methode behandelt.

Er gaat in groep 7 regelmatig huiswerk mee naar huis. U kunt hierbij denken aan leervakken zoals; aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, woordjes voor het vak Engels en verkeer. Ook maakwerk gaat soms mee naar huis. Hierbij kunt u denken aan werkwoordspelling, grammatica, rekensommen of begrijpend lezen. Ook een werkstuk maken behoort tot het huiswerk dit schooljaar. Wij vragen de kinderen een muurkrant te maken over een land in Europa. Deze opdracht vindt plaats na de eerste Cito toetsen einde februari/begin maart. Voor al dit huiswerk adviseren wij een agenda, maar dit hoeft niet.

Tot slot wordt het zelfstandig werken ook uitgebouwd. De kinderen gaan leren plannen en vakken als rekenen, spelling en taal zullen geregeld op het programma staan. Deze weektaak wordt op maandag opgegeven en uitgelegd. De afronding is op vrijdag.

Dit alles samen, resultaten en werkhouding, bepalen aan het eind van groep 7 het voorlopig advies voor de middelbare school. Met dit advies kun je aan het begin van groep 8 een gericht bezoek brengen aan de middelbare scholen.

 


Snel naar