Schoolgids en formulieren

 

U kunt hier belangrijke formulieren en informatie downloaden.
Basisonderwijs
In de schoolgids leest u over de visie en het beleid van onze school.
Alle data van activiteiten van dit jaar vindt u in het activiteitenoverzicht.

Informatieboekje 2022-2023
schoolgids 2022-2023
Schoolondersteuningsprofiel OPOZ 2021-2022
Passend onderwijs en het Samenwerkingsverband PO Zoetermeer
Verzoek vrijstelling schoolbezoek

 

 

 

 

 

 

Snel naar