Schoolgids en formulieren

 

U kunt hier belangrijke formulieren en informatie downloaden.
Basisonderwijs
In de schoolgids leest u over de visie en het beleid van onze school.
Alle data van activiteiten van dit jaar vindt u in het activiteitenoverzicht.

Online Magazine Start Schooljaar
Schoolgids 2023-2024
Schoolondersteuningsprofiel OPOZ 2023-2024
Passend onderwijs en het Samenwerkingsverband PO Zoetermeer
Verzoek vrijstelling schoolbezoek
Richtlijnen school en echtscheidingen

 

 

 

 

 

 

Snel naar