Schoolgids en formulieren

U kunt hier belangrijke formulieren en informatie downloaden.

Basisonderwijs

In de schoolgids leest u over de visie en het beleid van onze school.
Alle data van activiteiten van dit jaar vindt u in het activiteitenoverzicht.

Verzoek vrijstelling schoolbezoek
Informatieboekje 2021-2022
schoolgids 2021-2022
Schoolondersteuningsprofiel OPOZ 2021-2022

Snel naar