Talentgericht onderwijs

Elk kind heeft talenten. Het is de taak van de leerkrachten van De Baanbreker om het talent van uw kind tot ontwikkeling te laten komen. Wij vinden het belangrijk om naast aandacht voor de cognitieve vakken, ook de sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling van uw kind te stimuleren, zodat het zich kan ontplooien in de breedste zin van het woord.

Samenwerking

Coöperatief leren vinden wij belangrijk. Niet alleen de lesstof is belangrijk, de samenwerking ook. Uw kind leert van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie tussen de klasgenoten. Wij kijken, samen met u als ouder, naar de individuele onderwijsbehoefte van uw kind en bieden gedifferentieerd onderwijs aan op meerdere niveaus.

Moderne methodes

De school werkt met hedendaagse methodes, die ondersteund worden door digitale lessen. We werken in alle groepen met laptops en tablets. Nieuwe methodes worden weloverwogen gekozen. Onze taalmethode Staal sluit bijvoorbeeld uitstekend aan bij ons coöperatief leren.

Cultuureducatie met kwaliteit (CMK)

De Baanbreker is een CMK-school. Dit betekent dat wij veel aandacht besteden aan kunst en cultuur. Uw kind krijgt bij ons extra lessen in theater, drama, muziek en beeldende vorming. CMK is een samenwerkingsverband met CKC & partners, het Stadsmuseum Zoetermeer en de bibliotheek.

Engels vanaf groep 1

Engels leren is goed voor de taalontwikkeling van uw kind. De cognitieve ontwikkeling gaat vooruit bij het vroeg aanbieden van een tweede taal. We starten daarom spelenderwijs met Engels in groep 1.

Snel naar