Ouderbetrokkenheid

Een goede relatie tussen school en ouders is belangrijk. Ook voor de ontwikkeling van kinderen. Het schooljaar beginnen wij dan ook met een startgesprek. We willen tijdens dit gesprek van u als ouder weten hoe wij zo goed mogelijk met uw kind kunnen omgaan.

Kom in de klas

Onze leerkrachten zijn na schooltijd altijd beschikbaar voor het beantwoorden van uw vragen over uw kind. Elke week hebben wij voor de ouders van groep 1-2 een inloopochtend, waar u van harte welkom bent. Voor de ouders van groep 3 t/m 8 wordt drie keer per jaar een inloopochtend georganiseerd.

Ouderraad

De Baanbreker heeft een betrokken ouderraad en er zijn veel ouders die ons graag bijstaan bij het organiseren van de leuke dingen voor de kinderen. Daarnaast hebben wij ouders (in de medezeggenschapsraad) die graag meedenken. Wij maken ook graag gebruik van de talenten en hobby’s van ouders door hun de mogelijkheid te bieden een gastles te geven.

Snel naar