Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een officieel orgaan, dat door het bestuur van OPOZ wordt geraadpleegd alvorens het beleid voor onze school vast te stellen. De MR heeft verschillende rechten. Deze rechten zijn beschreven in een reglement. De MR bestaat voor de helft uit gekozen ouders en voor de helft uit onderwijzend personeel. De directeur is aanwezig bij de vergaderingen.

De oudergeleding van de MR van De Baanbreker bestaat uit de volgende leden:
 - Toya ten Bruggencate
 - Mariska Verheuvel
 - Marco van Dalen(GMR-lid)
 - Mariët Schuring
 - Michael Konijnendijk

Personeelsgeleding:
 - Charlotte van Remmen (voorzitter)
 - Cindy Weidema (secretaris)
 - Lisette Veninga
-  Mylene Haijes
-  Anne de Vries

Namens de school: Lesley Vervaart (directeur) of Petra Brooshooft (adjunct-directeur).

Snel naar