Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een officieel orgaan, dat door het bestuur van OPOZ wordt geraadpleegd alvorens het beleid voor onze school vast te stellen. De MR heeft verschillende rechten. Deze rechten zijn beschreven in een reglement. De MR bestaat voor de helft uit gekozen ouders en voor de helft uit onderwijzend personeel. De directeur is aanwezig bij de vergaderingen.

De oudergeleding van de MR van De Baanbreker bestaat uit de volgende leden:
 - Toya ten Bruggencate
 - Brecht Grieten
 - Sabine Schmit

Personeelsgeleding:
 - Kim Yperlaan
 - Lisette Veninga
-  Roxanne Buren
-  Anne de Vries

Namens de school: Lesley Vervaart (directeur)

Snel naar