Nieuwe schooltijden vanaf schooljaar 2021-2022

Naar aanleiding van de resultaten van de enquête die is ingevuld door de huidige ouders van IKC De Baanbreker heeft de Medezeggenschapsraad ingestemd met het invoeren van een continurooster met ingang van het schooljaar 2021-2022. 

Bijgevoegd de brief van MR met meer uitleg. 

Snel naar